Het grootste aanbod kranten van Nederland
Privacy statement

Wat is DeKranten.nl?
DeKranten.nl is een onafhankelijke aanbieder van abonnementen op kranten. DeKranten.nl is een initiatief en geregistreerd handelsmerk van OMG.

Dit privacy statement is van toepassing op al uw aanvragen die tot stand zijn gekomen via dekranten.nl BV, intermediair tussen u en de uitgever/organisatie van de aangevraagde titel/product. Daarnaast is dit privacy statement van toepassing op de gratis nieuwsbrief van dekranten.nl en op uw bezoek aan de website en eventuele andere kanalen van dekranten.nl BV.

Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG)
Het is voor DeKranten.nl enorm belangrijk dat uw gegevens op een zo correct mogelijke wijze en met grote zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Om die reden houdt DeKranten.nl zich aan de regels die worden gesteld door de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG).


Doel verwerking persoonsgegevens
?DeKranten.nl legt in het kader van haar dienstverlening uw gegevens vast en gebruikt deze voor meerdere doeleinden. Als intermediair stuurt DeKranten.nl deze gegevens door naar partijen waarvoor uw gegevens zijn geworven. Daarnaast worden uw gegevens gebruikt om u als nieuwsbriefabonnee op de hoogte te houden van producten en diensten die worden aangeboden via DeKranten.nl B.V. of via zorgvuldig geselecteerde partners. Hierbij houdt DeKranten.nl B.V. zo veel mogelijk rekening met uw voorkeuren, voor zover deze bij ons bekend zijn.

Website
?DeKranten.nl houdt algemene gegevens bij met betrekking tot het bezoekersgedrag. Dit gebeurt via eigen statistieken alsmede via Google Analytics. Het doel van het volgen van dit gedrag is om de website te kunnen optimaliseren naar de wensen van de bezoeker.
Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van zogenaamde cookies, welke eveneens worden ingezet om uw gebruikersgemak te optimaliseren. Dit zijn eenvoudige kleine bestandjes die op uw computer worden geplaatst, waarin gegevens worden opgeslagen met betrekking tot uw bezoekgedrag. Deze cookies worden o.a. gebruikt om laatst bekeken titels bij te houden. ??

Naast eigen cookies wordt tevens een cookie geplaatst van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen maar alleen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Indien gewenst kunt u via uw browser de acceptatie van cookies uitschakelen. Dit heeft echter wel als gevolg dat bepaalde gekoppelde functionaliteiten niet meer werken op de site en via eventuele andere kanalen van DeKranten.nl. Het merendeel van de functionaliteiten zal echter ook zonder cookies goed blijven werken.
Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van deze informatie.

Cookies en pixeltags worden gebruikt om geaggregeerde gegevens te verzamelen met betrekking tot het verkeer op en de interactie met de website en nieuwsbrief, zodat wij trends kunnen vaststellen en statistische gegevens kunnen verkrijgen om de website en nieuwsbrief te verbeteren.

Sociale media en advertenties
Sociale media cookies bieden u de mogelijkheid om verbinding te maken met uw sociale netwerken en om content van onze Sites via sociale media te delen.  Advertentiecookies (van derden) verzamelen informatie die helpt om advertenties beter aan uw interesses aan te passen, zowel binnen als buiten onze Sites. In sommige gevallen houdt het gebruik van deze cookies de verwerking van uw persoonsgegevens in. Indien u deze cookies weigert, krijgt u mogelijk advertenties te zien die niet zo relevant zijn voor u, kunt u mogelijk geen goede verbinding maken met Facebook, Twitter of andere sociale netwerken en/of kunt u geen content delen via sociale media.

Nieuwsbrief?
DeKranten.nl verstuurt geregeld een gratis nieuwsbrief aan bezoekers die zich hiervoor hebben ingeschreven. Hierbij worden alleen gegevens gebruikt die u vrijwillig heeft afgegeven tijdens inschrijving, verrijkingsacties, aanvragen en eventuele andere momenten.
Uitwisseling van gegevens?Voor de correcte verwerking van de data kan DeKranten.nl de persoonsgegevens delen met derden (bijv. bedrijven waarbij de lead een (proef)abonnement heeft aangevraagd). Dit gebeurt op basis een verwerkersovereenkomst.
Gegevens worden verstrekt aan de navolgende derden:?- Bedrijven die deel uitmaken van of gelieerd zijn aan Online Marketing Group?- Initworks B.V. (developmentpartner die zorgt voor beveiligde en efficiënte systemen)?- Buckaroo B.V. (partner die ervoor zorgt dat (iDEAL) betalingen gefaciliteerd en verwerkt worden)?- Opdrachtgevers (uitgeverijen waarbij een (proef)abonnement is aangevraagd)??Informatie over gegevensverwerking?In het kader van de dienstverlening legt DeKranten.nl gegevens vast in haar database ten behoeve van het gebruik van DeKranten.nl en in deze Privacy Statement genoemde derden.
De volgende gegevens kunnen vastgelegd worden:?- Naam, adres, woonplaats, geslacht, geboortedatum, emailadres, bankrekeningnummer?- Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zover daarvoor toestemming is gegeven door jou

Beveiliging persoonsgegevens
?DeKranten.nl zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Bewaartermijn persoonsgegevens?
DeKranten.nl bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Uw privacyrechten
?Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Wij doen ons uiterste best om hier zo goed mogelijk aan te voldoen. Heb je tips of opmerkingen? Laat het ons dan weten via de site van dekranten.nl. De nieuwsbriefuitschrijving kan gemakkelijk geregeld worden via het onderdeel ‘Nieuwsbrief” op de site.

Schriftelijk kunt u zich richten tot het volgende adres:
DeKranten.nl B.V.
Zonnebaan 45
3542 EB Utrecht


DeKranten.nl zal zo snel mogelijk (in ieder geval binnen twee weken) op uw verzoek reageren.

OMG heeft in het kader van de nieuwe privacy richtlijnen van de AVG een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen die het proces bewaakt. De Functionaris Gegevensbescherming is te alle tijde beschikbaar voor aanvullende vragen via privacy@omg.nl.

•    Informatie en inzage: Je hebt het recht om te zien welke persoonsgegevens we van jou verwerken. We vertellen je dan ook graag meer over het hoe en waarom we die gegevens verwerken.
•    Rectificatie: Wanneer je denkt dat we incorrecte gegevens van jou hebben, kan je ons dit laten weten. Wij passen de gegevens dan aan.
•    Vergetelheid: Persoonsgegevens die wij van jou hebben kan je door ons laten verwijderen. Het kan zijn dat we voor andere doeleinden (administratie of ontdubbelen bijvoorbeeld) die gegevens dan nog wel moeten verwerken.
•    Beperking: Denk je dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.
•    Bezwaar (verzet): voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen. Gaat het om marketing? Dan zullen we die verwerking zo snel mogelijk beëindigen.
•    Overdraagbaarheid: Dit is een nieuw recht onder de AVG om je persoonsgegevens over te (laten) dragen. Mocht je hier gebruik van willen maken, neem dan even contact met ons op.
•    Toestemming intrekken: bijvoorbeeld voor het ontvangen van e-mailings. Als je toestemming voor een andere verwerking wil intrekken, kun je contact met ons opnemen.

Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uitgaande links/verwijzingen?
Op de site en mogelijk ook via andere kanalen van DeKranten.nl treft u links aan naar andere websites. DeKranten.nl draagt geen verantwoordelijkheid met betrekking tot de omgang van uw gegevens door dergelijke partijen. Lees hiervoor het privacy statement van deze partijen.

Wijzigingen Privacy Statement?
DeKranten.nl behoudt zich het recht voor om het privacy statement aan te passen indien daar aanleiding voor bestaat. Dergelijke wijzigingen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang worden aangebracht. We raden u dan ook aan om dit Privacy Statement regelmatig te bekijken om volledig op de hoogte te blijven.