Het grootste aanbod kranten van Nederland
Disclaimer

dekranten.nl doet haar uiterste best om de weergegeven informatie/data op zowel de site als in de nieuwsbrief zo correct en volledig mogelijk weer te geven. Desondanks is het mogelijk dat gepubliceerde data onvolledig of onjuist is. dekranten.nl BV is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit of verband houdt met de site of de nieuwsbrief.

 

Het is niet toegestaan om content die wordt verspreid via dekranten.nl of via bijbehorende nieuwsbrief op enigerlei wijze te verspreiden, zonder daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming te hebben gekregen van dekranten.nl.

 

Daarnaast is dekranten.nl niet verantwoordelijk voor beweringen en meningen die door bezoekers/abonnees zijn ingestuurd en worden geuit in artikelen en mededelingen op zowel de website als in de nieuwsbrief.

 

De content op dekranten.nl en via de nieuwsbrief wordt meerdere malen per dag gewijzigd. Wijzigingen kunnen te allen tijde zonder kennisgeving en met onmiddellijke ingang worden aangebracht.

 

dekranten.nl is een initiatief en geregistreerd handelsmerk van Maildirect BV.